Turnclub Jong Moorsele   Facebook Turnclub Jong Moorsele   Gymfed We Are Gym   Ethias verzekeringen

Huishoudelijk reglement basisgym

Huishoudelijk reglement basisgym Download pdf bestand   Download pdf bestand

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASISGYM

TURNCLUB JONG MOORSELE WERKJAAR 2021 - 2022

 1. Ieder lid is verplicht het huishoudelijk reglement te lezen en dit ook strikt na te leven.
 2. De betaling van het lidgeld houdt in dat men het huishoudelijk reglement aanvaardt.
 3. Leden zijn akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen.
 4. Men is pas lid als het lidgeld werd betaald EN de ‘inschrijvingsstrook nieuw lid’ terug werd overgemaakt aan de turnclub. (via train(st)er of mail info@turnclubjongmoorsele.be)
 5. Alle leden van het basis- en middelbaar onderwijs tot 15 jaar zijn verplicht om het clubpak aan te kopen. Jongens en meisjes + 15 jaar zijn verplicht de clubshort aan te kopen. 
  Leden die geen clubpak aanschaffen worden geweigerd en kunnen de trainingen niet bijwonen noch deelnemen aan een clubactiviteit. 
  Eventueel reeds betaalde lidgelden worden onder geen beding terugbetaald.
 6. Ieder lid betaalt het door de vereniging vastgestelde lidgeld voor 30 september 2021. Zij die voor 19 september 2021 betalen mogen €10 per lid in mindering brengen als bonus. Zij die niet betaalden voor 30 september 2021 worden de les geweigerd om reden dat de verzekering niet in orde is.
 7. Wees tijdig in de zaal, ook niet te vroeg zodat de vorige les niet onnodig wordt gestoord.
 8. De ouders (of verantwoordelijken) begeleiden hun kinderen naar de zaal tot aan de deur en dit maximum 5 minuten voor aanvang van de les. Kinderen worden tevens aan de deur opgehaald tot maximum 5 minuten na de les. 
  Indien men belet is dient men steeds de train(st)er te verwittigen.
 9. Kleding verzorgen en blootvoets turnen.
 10. Lange haren worden samengebonden. In geval van luizen en/of neten is het niet toegestaan deel te nemen aan de lessen.
 11. Tijdens de training zijn juwelen en gebruik van smartphones verboden.
 12. T-shirts zijn verkrijgbaar tegen bestelling via trainer of trainster. Prijs: €5
 13. Geen enkele toeschouwer mag het oefenterrein betreden tijdens de activiteiten, tenzij bij uitdrukkelijke toestemming van de train(st)er.
 14. Roken in de sporthal is ten strengste verboden.
 15. Valmatten en/of turntoestellen worden minimum door 2 personen gedragen en dus nooit over de vloer gesleept.
 16. Na elke les worden alle toestellen en toebehoren op hun plaats opgeborgen, tenzij een train(st) er uitdrukkelijk vraagt dit niet te doen.
 17. Klachten en/of ideeën kunnen altijd aan de train(st)er gemeld worden. Je klacht en/of idee wordt dan in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken. Het resultaat wordt u dan eerstdaags medegedeeld.
 18. De train(st)er bepaalt de indeling van de trainingssessies. Er wordt onder geen beding de keuze gelaten: noch aan de turners, noch aan de ouders.
 19. Leden worden verplicht:
  zo vaak mogelijk aan alle lessen, happenings en wedstrijden deel te nemen.
  - tijdig te verwittigen indien niet wordt deelgenomen aan optredens of wedstrijden.
 20. Tijdens officiële optredens (jaarlijks turnfeest) en wedstrijden met de club is het verplicht om de clubkledij te dragen.
 21. De deelnemers aan het turnfeest moeten de volledige voorstelling blijven.
 22. Bij alle groepsactiviteiten blijven de gymnasten in groep! Uitzonderingen worden enkel toegestaan door de aanwezige leiding.
 23. Train(st)ers dragen bij officiële optredens en wedstrijden verplicht het clubshirt en de clubtrui.
 24. Tijdens de trainingen is het niet toegelaten om persoonlijke knuffels en poppen mee te nemen op de turnvloer. Uitzondering : de klaspop.
 25. De verantwoordelijkheid van de club beperkt zich binnen de grenzen van de Federatie verzekering.
 26. Bij betaling van het lidgeld geven jullie de uitdrukkelijke toestemming aan Turnclub Jong Moorsele om foto's, videobeelden en email vrij te gebruiken.
 27. Blijf op de hoogte van onze club via onze website: www.turnclubjongmoorsele.be en maak je lid van onze facebookpagina.

  Met dank aan onze sponsors